⇓

Dlaczego musimy działać?

Polski system podatkowy należy do najgorszych w Unii Europejskiej. Potwierdzają to zarówno doświadczenia przedsiębiorców, jak i międzynarodowe badania. Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju uznał na przykład niedawno, że na świecie 86 państw ma system podatkowy bardziej przyjazny działalności gospodarczej. Lepsze wypracowały m.in. Tunezja, Bangladesz, Mongolia, Namibia i Bhutan, sklasyfikowane w tym samym zestawieniu bezpośrednio przed Polską.

Podjęte w ubiegłym roku inicjatywy Prezydenta i Ministra Gospodarki świadczą o rosnącej świadomości katastrofalnej jakości systemu podatkowego wśród władz państwowych. Daje to szansę na jego gruntowną naprawę. Jednak szansa ta łatwo może zostać zaprzepaszczona. Aby tak się nie stało, FOR rozpoczyna proces obywatelskiego wypracowywania niezbędnych reform. Naszym celem jest zainicjowanie prac w dziedzinach dotychczas nieobjętych planami rządu oraz zadbanie o ich właściwy przebieg tam, gdzie rząd planuje zmiany. Chcemy wspólnie z innymi organizacjami wypracować dobre rozwiązania i działać w celu ich szybkiego przyjęcia. Wierzymy, że przed 2020 rokiem cały polski system podatkowy może stać się jednym z najbardziej przyjaznych przedsiębiorczości w Europie, zamiast – jak obecnie – jednym z najbardziej nieczytelnych i wrogich podatnikowi.

Rzeczowa debata nad tak skomplikowaną dziedziną jest niemożliwa bez przedstawienia spójnych i szczegółowych propozycji zmian oraz intensywnej, dobrze zaplanowanej i skutecznej kampanii. Na realizację tych celów dajemy sobie czas do końca 2016 r.

⇓

Jak zamierzamy działać?

01.

Projekt podzielony zostanie na dwie części:

Pierwsza część projektu prowadzona będzie równolegle do działań rządu zmierzających do przygotowania nowej Ordynacji podatkowej. FOR zaprezentuje kompleksowe i szczegółowe założenia nowej Ordynacji Podatkowej będącej w stanie wyeliminować obecne patologie działania aparatu skarbowego i rzeczywiście cywilizujące jego relacje z podatnikami. Następnie przeprowadzimy szeroką kampanię medialną i zbudujemy koalicję zarówno organizacji pozarządowych, jak i władz państwowych podzielających zdanie o konieczności radykalnej naprawy – determinowanych przez Ordynację Podatkową – relacji między podatnikami a organami podatkowymi.


02.

W ramach drugiej części projektu najpierw dokonamy - wspólnie z zewnętrznymi ekspertami – gruntownego przeglądu ustaw regulujących poszczególne podatki. Docelowo przegląd ten ma obejmować podatek VAT, PIT, CIT oraz akcyzowy. Kierować się będziemy wytyczną gruntownego uproszczenia przepisów podatkowych oraz wyeliminowania niespójności i sprzeczności pomiędzy nimi. Po dokonaniu przeglądu i wypracowaniu kompleksowych propozycji zmian, przeprowadzimy szeroką kampanię na rzecz przygotowanych przez nas reform, aby zmusić polityków do odpowiednich działań w tej całkowicie przez nich zaniedbanej dziedzinie.

⇓

Pobierz założenia nowej Ordynacji Podatkowej

⇓

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Imię i nazwisko*
Adres e-mail*
Wiadomość*

* Wszystkie pola wymagane

⇓

Organizacje wspierające projekt

⇓

Wsparcie dla projektu

Razem z nami możesz zmienić na lepsze system podatkowy w Polsce!
Twoje pieniądze pomogą nam w napisaniu projektów ustaw oraz przeprowadzić niezbędną kampanię na rzecz ich wprowadzenia.

WYŚLIJ PRZELEW NA KONTO FOR (PLN):
68 1090 1883 0000 0001 0689 0629
Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju
ul. Ignacego Krasickiego 9A
02-628 Warszawa
Pobierz wypełnione polecenie przelewu

LUB DOKONAJ PŁATNOŚCI ON-LINE (PayU)

Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2015, Forum Obywatelskiego Rozwoju